Mateřské centrum na Kampě

Studie - Bakalářská práce v ateliéru Jána Stempela
2009-2010
Praha - 1, Kampa
J.Gabriel

Mateřské centrum je situováno na Malé Straně v těsné blízkosti Sovových mlýnů. Hlavním cílem pro mne bylo vytvořit navenek uzavřený objekt, který bude klidným
a bezpečným útočištěm pro maminky s dětmi. Z tohoto vyplývá forma stavby, která obklopuje pozemek z frekventované strany Kampy. Směrem k Vltavě je kompozice otevřena. Zde vzniká dvůr na hraní
a pořádání společenských událostí. Terén je na tomto místě o dva metry výše než nábřeží, tak nejsou klienti centra rušeni kolemjdoucími a zároveň nepůsobí prostor zahrady stísněně. Ze zahrady je dále volný přístup na sousední dětské hřiště. Celá budova se zvedá od zahrady až po koncovou část s výhledem na řeku. Konzola je přístupná po schodech nebo po šikmé rampě.
Uvnitř je budova pomyslně rozdělena na mateřské centrum a hernu pro větší děti. Oba prostory jsou propojeny v jeden velký celek s výhledem do dvora.
Po obvodu stavby je umístěno sociální zázemí, víceúčelový sál a výtvarné dílny. V prostoru nad hernou je vyzdvižena kavárna, ze které mohou rodiče nepozorovaně dohlížet na své ratolesti a zároveň mohou vychutnávat pohled na druhý břeh. Při vhodném počasí se kavárna může přesunout na pochozí střechu. Stavba je navržena se stěnovým systémem
z monolitického železobetonu.  Kapacitně je budova navržena pro 40 osob.

ARTIKUL architekti / CZ +420 775 911 782  AT +43 680 402 66 09  / info@artikul.eu / © 2013 - 2020 by ARTIKUL