Instant home Shelter

Studie 2015
Blízký východ 

J. Vlček, J.Gabriel, P. Lejdar
 

Instant home shelter je inovativní humanitární přístřešek, který umožňuje v první fázi rychlou výstavbu, s nízkými nároky na dopravu a jeho okamžité užívání. V druhé fázi je již obydlený přístřešek postupně dokončen z místních materiálů a může být nadále využíván jako permanent shelter.

Instant home shelter má tedy dva hlavní elementy. Základní funkční konstrukce, která vymezí prostor přístřešku a poskytuje základní ochranu. Vnější plášť, který se mění, podle prostředí do kterého je přístřešek umístěn. Shelter tak může být použit prakticky na jakémkoliv místě na světě. Dokončení zlepší stavební vlastnosti, prodlouží životnost a použití místního materiálu shelter lépe začlení do kontextu místní stavební tradice. 

Při výstavbě většího množství domů je možno tímto způsobem jednotlivé domy individualizovat a vytvořit tak rozmanité prostředí. Individualizací a postupným dokončováním také vzniká důležitý vztah uživatele k novému domovu. Využitím místního materiálu a pracovní síly podporujeme místní komunitu a snižuje ekologickou stopu projektu.

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom