top of page

Mobile Hut v brožuře Malé zdroje, velké vize.

Přednášky na téma 'Malé zdroje, velké vize', kterou uspořádal CAMP, se ujal náš kolega Ing. arch. Jan Gabriel. Představil projekt Mobile Hut a jeho výhody v oblasti udržitelnosti, využití high technologií a další inovativní prvky.

"Může být architektura etická a opravdu udržitelná? Odpovědnost architektů je klíčová v době klimatické krize. Výstava A Lot With Little představuje projekty architektů z celého světa, kteří hledají udržitelná řešení v oblasti bydlení, vzdělávání a pomoc při živelných katastrofách. Českým architektům bude večer věnován prostor pro prezentaci jejich projektů."

únor 2024

bottom of page