top of page
LR_Lukov_altan_orez.jpg

OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VESNIC NA ÚŠTĚCKU

Studie 2019

Projekt 2020
Úštěcko
Ing. arch. Jakub Vlček, Ing. arch. Jana Kusbachová ve spolupráci s krajinářským ateliérem Symbio studio - M. Gelová, S. Chlebovská

Projekt a diskuze s místními obyvateli je prvním krokem při obnově veřejných prostranství vesnic na Úštěcku. U obcí jsme provedli terénní průzkum a byly zanalyzovány dostupné podklady včetně těch historických. Smyslem projektu bylo zmapovat potřeby obcí z pohledu místních obyvatel i nezávislého pohledu autorů projektu.

 

V Dubičné jsme řešili problém špatného přístupu ke studánkám s pitnou vodou a k místnímu rybníku.  V obcích Konojedy, Rochov, Starý Týn a Vědlice jsme navrhli úpravy či vytvoření nových dětských hřišť. Pro vesnice Lhota, Ličenice, Lukov a Ostré jsme zpracovali studie na revitalizaci či vytvoření veřejného posezení. Pro Tetčiněves jsme navrhli zpřístupnění místního Úštěckého potoka s výhledem na historický most s možností vytvořit odpočinkové míso s přístupem k potoku a výhledem na historický kamenný most. Jednotlivé zásahy budou postupně realizovány od roku 2021 z dotací MAS.

bottom of page