Museum architektury TAKSIM 

Studie - školní práce na Yildiz Technical university 
2011
Istanbul, Turecko
P. Lejdar

Místo navrhovaného Muzea architektury se nachází u historické budovy vodárny „Maksem“ na náměstí Taksim v centru Istanbulu. Přestože se jedná o jedno z nejlukrativnějších míst v Istanbulu, pozemek za budovou vodárny slouží jako parkoviště.

Důležitými určujícími prvky návrhu bylo zachování dominanty historické budovy vodárny a historických kompozičních os náměstí, které se protínají v místě pomníku Republiky.
Konceptem pro muzeum architektury byla idea „architektonické procházky“. Hlavní objem stavby – sochy je tvořen organickou formou modelovanou jednotlivými „snímky“ – řezy uvnitř. Návštěvník muzea tak uvnitř objevuje vnitřní architektonickou krajinu, „město uvnitř budovy“, tvořenou subobjekty skrytými uvnitř objemu plovoucím v prostoru a jehož obraz - snímek – řez zůstává po celou procházku stejný. Tento objem začíná hlavním vstupem z úrovně náměstí a končí konzolou tyčící se nad nízkou budovou Maksemu a orientovanou ve směru hlavní osy náměstí, na které nahlíží. Tímto principem bylo dosaženo napětí mezi historickou budovou, která brání přímému vstupu na vlastní pozemek z náměstí, a novou stavbou, která tak původní objekt obtáčí a objímá.
V dominantním objemu novostavby se nachází hlavní vstupní foyer a stálá expozice Muzea Architektury. Stará budova, přímo propojená s novou částí, slouží jako prostor pro dočasné výstavy.

ARTIKUL architekti / CZ +420 775 911 782  AT +43 680 402 66 09  / info@artikul.eu / © 2013 - 2020 by ARTIKUL

Architecture museum Taksim_08.jpg