Obnova veřejných prostranství vesnic

na Úštěcku
 

Studie - 2019, Projekt - 2020
Úštěcko
J. Vlček, J. Kusbachová

ve spolupráci se symbio studio - M. Gelová, S. Chlebovská

Projekt a diskuze s místními obyvateli je prvním krokem při obnově veřejných prostranství vesnic na Úštěcku. U obcí jsme provedli terénní průzkum a byly zanalyzovány dostupné podklady včetně těch historických. Smyslem projektu bylo zmapovat potřeby obcí z pohledu místních obyvatel i nezávislého pohledu autorů projektu. V Dubičné jsme řešili problém špatného přístupu ke studánkám s pitnou vodou a k místnímu rybníku.  V obcích Konojedy, Rochov, Starý Týn a Vědlice jsme navrhli úpravy či vytvoření nových dětských hřišť. Pro vesnice Lhota, Ličenice, Lukov a Ostré jsme zpracovali studie na revitalizaci či vytvoření veřejného posezení. Pro Tetčiněves jsme navrhli zpřístupnění místního Úštěckého potoka s výhledem na historický most s možností vytvořit odpočinkové míso s přístupem k potoku a výhledem na historický kamenný most. Jednotlivé zásahy budou postupně realizovány od roku 2021 z dotací MAS.

ARTIKUL architekti / CZ +420 775 911 782  AT +43 680 402 66 09  / info@artikul.eu / © 2013 - 2021 by ARTIKUL