PLAY BIG! - Městské Zásahy Kladno 

Studie - 2013
Kladno - ulice Cyrila Boudy
J. Vlček, P. Lejdar, J.Gabriel


Vybraná lokalita našeho zásahu se nachází na zpustlém a především prázdném prostranství mezi základní školou, střední průmyslovou školou
a domovem mládeže při ulici Cyrila Boudy.Naším návrhem prezentujeme svoji představu toho, jak by se místo mohlo proměnit na hravý veřejný prostor, pro děti i pro čekající rodiče. Jako inspiraci pro návrh nového mobiliáře a povrchů jsme využili stavebnici Lego. Lego považujeme nejen za fenomén pro mnoho generací dětí, ale i proto, že v Kladně je nepopiratelně silným motivem. Místní továrna firmy zaměstnává přes 1700 lidí. Naším ideálem
či vizí bylo připravit půdu pro společný PPP (Public Private Partnership) projekt firmy Lego a dotčených škol.Koncept jsme prověřili vzorkem v měřítku 1:1, realizovaným společně s uměleckou skupinou Uliční-ci. Na první školní den jsme před základní školu umístili 3 kostky a na stávající asfalt naznačili vzorek rastru nového povrchu. Pak už jsme jen číhali s foťákem, až se děti vyhrnou ze školy…