od potoka2.jpg

Bydlení u Pitkovického potoka

 

Feasibility studie 2017, studie 2018, DUR 2018

Praha-Benice
P. Lejdar, J.Gabriel, J.Vlček, A. Peteráková

Urbanistické řešení je navrženo na základě historického rozboru a průzkumu současných hodnot a charakteru území, tradiční parcelace a urbanistické struktury původních ulic a centra obce. Je navržena nová parcelace pozemků ve vlastnictví investora, tvořená osmi samostatnými řemenovými pozemky s přístupem k ulici a svažující se k přírodnímu parku s potokem. Na severní hranici pozemku je navržena nová veřejná pěší komunikace propojující ulici K Pitkovicům s přírodním parkem, která zlepší prostupnost území.

Všechny domy jsou protáhlého obdélníkového půdorysu s užší stranou směrem do ulice a přírodního parku o jednotné šířce šest metrů a všechny jsou stranově zapojeny – umístěny jsou na hranici se sousedním pozemkem; vytváří takto komfort soukromí v jednotlivých zahradách a prostoru mezi domy.