Konverze průmyslového objektu

Pasport objektu, studie proveditelnosti - 2013-2014
Mikulášovice - Šluknovský výběžek
J. Vlček, P. Lejdar, J.Gabriel


Rozsáhlý projekt konverze historického objektu továrny na nože Mikov v Mikulášovicích na Šluknovsku na sociálně-zdravotnické zařízení s prostory pro potřeby místní komunity. Projekt je rozdělen do několika stavebních etap, které počítají s rekonstrukcí stávajících staveb na pozemku a s vybudováním několika nových objektů. Momentálně dokončujeme Feasibility study a těšíme se na organizaci sousedského workshopu.

Show More

ARTIKUL architekti / CZ +420 775 911 782  AT +43 680 402 66 09  / info@artikul.eu / © 2013 - 2021 by ARTIKUL