Konverze průmyslového objektu

Pasport objektu, studie proveditelnosti - 2013-2014
Mikulášovice - Šluknovský výběžek
J. Vlček, P. Lejdar, J.Gabriel


Rozsáhlý projekt konverze historického objektu továrny na nože Mikov v Mikulášovicích na Šluknovsku na sociálně-zdravotnické zařízení s prostory pro potřeby místní komunity. Projekt je rozdělen do několika stavebních etap, které počítají s rekonstrukcí stávajících staveb na pozemku a s vybudováním několika nových objektů. Momentálně dokončujeme Feasibility study a těšíme se na organizaci sousedského workshopu.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom