Rodinný dům Hoštice

Projekt 2017, realizace 2017
Hoštice
J. Vlček

ve spolupráci s F. Křížem

Rodina přišla s přáním postavit klasický prostorově 

a tvarově jednoduchý cihelný dům. Pro tento záměr měla již připravenou vcelku komplikovanou parcelu na vyvýšeném svahu nad vsí. Z důvodu velkých nároků na doplňkový program navrhli architekti stavbu rozdělenou na dvě hmoty: zděný obytný dům se sedlovou střechou, který prorůstá jednopodlažní hmotou dřevěné „stodoly“. Obytnou část tvoří 

v podstatě všední a čistý archetyp domu s klasickou vesnickou špinavě bílou omítkou a hlavní římsou.

V přízemí se odehrává veškerý rodinný život a podkroví je naopak věnováno individuálním aktivitám jednotlivců.