top of page

SANATORIUM MIKULÁŠOVICE


Studie proveditelnosti 2013-2014

Konverze průmyslového prostoru
Mikulášovice - Šluknovský výběžek
J. Vlček, P. Lejdar, J.Gabriel


Rozsáhlý projekt konverze historického objektu továrny na nože Mikov v Mikulášovicích na Šluknovsku na sociálně-zdravotnické zařízení s prostory pro potřeby místní komunity. Projekt je rozdělen do několika stavebních etap, které počítají s rekonstrukcí stávajících staveb na pozemku a s vybudováním několika nových objektů. Momentálně dokončujeme Feasibility study a těšíme se na organizaci sousedského workshopu.

bottom of page